תיכנות ושפות צד שרת | PHP - קוד עבור הזחלן של גוגל

קוד עבור הזחלן של גוגל

PHP

תיכנות ושפות צד שרת


קוד PHP אשר שולח אליכם דוא"ל כאשר הזחלן של גוגל מבקר באתרכם.
הוסיפו את הקוד הבא לסוף העמוד המבוקש.
שנו את הביטוי "email_adress" לכתובת הדוא"ל שלכם, וכאשר הזחלן יבקר בפעם הבאה באתרכם תקבלו דוא"ל מפורט על כך.

הקוד:

<?php
	//--- this script will send email to webmaster when google visit your pages.
	//--- by ErezNet.co.il

	define("SYSTEM_FROM_NAME","Google Bot");
	define("SYSTEM_FROM_EMAIL","email_adress");

	if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && eregi("googlebot",$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
	{
		if ($QUERY_STRING != "")
		{
			$url = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['PHP_SELF'].'?'.$QUERY_STRING;
		}
		else
		{
			$url = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['PHP_SELF'];
		}

		$today = date("F j, Y, g:i a");
		$headers = "From: ".SYSTEM_FROM_NAME." <".SYSTEM_FROM_EMAIL.">";
		$message="";
		$message.="Googlebot is crawling your site:\n";
		$message.="Page: $url\n";
		$message.="Date: $today \n";
		$message.="IP: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." \n";

		mail(SYSTEM_FROM_EMAIL, "googlebot crawle - $url", "$message",$headers);
	}
?>