חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | דואר אלקטרוני - חוק דואר זבל

חוק דואר זבל

דואר אלקטרוני

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


ביום 27/5/2008, התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) בו אישרה הממשלה את הצעת חוק האוסרת על גופים מסחריים לשלוח דואר זבל.

הגדרות אותן מגדיר החוק בעניין הן:

"דבר פרסומת"מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.
 
"הודעה אלקטרונית" מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת.
 
"הודעת מסר קצר"מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים.
 
"מערכת חיוג אוטומטי"מיתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים.
 
"מפרסם"מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה.

מהו דואר זבל?
דואר אלקטרוני הוא היישום הנפוץ ביותר באינטרנט. הוא מהווה כיום חלק בלתי נפרד מהתקשורת בין יחידים, חברות ואף ממשלות. ככזה, הוא תורם תרומה מכרעת להתפתחות הכלכלית והחברתית ברוב המדינות. בד בבד, הזמינות התמידית והעלויות האפסיות של משלוח דוא"ל בכמויות גדולות הביאו בשנים האחרונות להתפשטות תופעת דואר הזבל (דוא"ז). דוא"ז הינו דואר אלקטרוני המוני, הכולל מסר פרסומי ונשלח לאדם מבלי שביקש לקבלו או יצר קשר קודם כלשהו עם המפרסם. משגרי דוא"ז, הידועים בכינוי "Spammers" שולחים הודעות דוא"ז אחידות לעשרות ואף למאות מיליוני נמענים ביממה, מבלי שהמשלוח יהיה כרוך בעלות ממשית לשולח. הגדרות נוספות למונח דואר זבל תוכל למצוא ב:

 

חשוב לזכור:
על פי התיקון, לא ישלח מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש בכתב מהנמען.

הפרת החוק מהווה עבירה פלילית עליה יינתן קנס של עד 202,000 שקלים במקרה של הפרה חמורה, או עד 67,300 שקלים במקרה של מפרסם שלא הציג בצורה ברורה את ההודעה כפרסומת או לא סיפק פרטים מדויקים לצורך פניה להפסקת משלוח הפרסומות. בנוסף, קובע החוק כי משלוח דואר פרסומי יכול לשמש עילה לתביעה אזרחית פרטית או ייצוגית. במקרה זה, יכול בית המשפט לפסוק פיצוי של עד 1,000 שקלים לכל הודעה שנשלחה, ללא צורך בהוכחת נזק.


מומלץ לקרוא את כל הסעיפים עבור חוק דואר זבל מאתר איגוד האינטרנט - http://www.isoc.org.il/spam/index.html