חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (09.05.13) - גרסה חדשה: PHP 5.4.15 and PHP 5.3.25 released

(09.05.13) - גרסה חדשה: PHP 5.4.15 and PHP 5.3.25 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
לינוקס: http://www.php.net/downloads.php
ווינדוס (Windows binaries): http://windows.php.net/download/

מה חדש: (Version 5.4.15 - 09-May-2013)
◾Core:
◾ Fixed bug #64578 (debug_backtrace in set_error_handler corrupts zend heap: segfault).
◾ Fixed bug #64458 (dns_get_record result with string of length -1).
◾ Fixed bug #64433 (follow_location parameter of context is ignored for most response codes).
◾ Fixed bug #47675 (fd leak on Solaris).
◾ Fixed bug #64577 (fd leak on Solaris).
◾Fileinfo:
◾ Upgraded libmagic to 5.14.
◾Streams:
◾ Fixed Windows x64 version of stream_socket_pair() and improved error handling.
◾Zip:
◾ Fixed bug #64342 (ZipArchive::addFile() has to check for file existence).


מה חדש: (Version 5.3.25 - 09-May-2013)
◾Core:
◾ Fixed bug #64578 (debug_backtrace in set_error_handler corrupts zend heap: segfault).
◾ Fixed bug #64458 (dns_get_record result with string of length -1).
◾ Fixed bug #47675 (fd leak on Solaris).
◾ Fixed bug #64577 (fd leak on Solaris).
◾Streams:
◾ Fixed Windows x64 version of stream_socket_pair() and improved error handling.
◾Zip:
◾ Fixed bug #64342 (ZipArchive::addFile() has to check for file existence).