חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (05.09.13) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.0.6.0

(05.09.13) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.0.6.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4036 Call to undefined function mb_detect_encoding (clarify the doc)
- bug Missing hints when changing a column's structure
- bug #4048 Cannot select foreign value in Search
- bug #4025 gzip export is not actually compressed with mod_deflate
- bug #4054 query analysis doesn't launch in status monitor
+ Add pmahomme icon credits (FamFamFam silk icon set)
- bug #4064 Table structure statistics "Space usage" caption too small for l10n
- bug #4051 Wrong tabindex when inserting rows
- bug #4066 varchar field not truncated in table browse mode
+ rfe #1435 Opening database should expand it in the navigation menu
- (performance) Removed ShowTooltip directive
- bug #4046 Exporting huge Tables causes memory-Problems