חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (06.10.13) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.0.8.0

(06.10.13) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.0.8.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #3988 Rename view is not working
- bug #4041 Interaction between linkified fields and grid editing
- bug #3975 Table grouping isn't implemented properly
- bug #4060 Browser tries to remember wrong password when creating new user
- bug #4002 Edit Index on big table doesn't show "Loading" or any message
- bug #4098 Default table tab is ignored
- bug #4099 Server/library difference warning: setting is ignored
- bug #4100 table tree group strategy
- bug #4102 ALTER TABLE ORDER BY and InnoDB
- bug #4103 Tracking report: cannot delete a statement
- bug #3996 Drizzle navigation doesn't expand
- bug #4074 GIS column editor: point not displayed
- bug #4109 Drizzle tables in navigation are shown as views
- bug #4095 NUL symbols added to the end of database dump file
- bug #4105 More disappears in table Structure
- bug #3992 Multi-row edit doesn't clear values when checking NULL