חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (26.01.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.1.6.0

(26.01.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.1.6.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4232 User not found after creating the user
- bug #4241 Confusing dialog when trying to create an already existing user
- bug #4239 Missing LIMIT clause for some queries
- rfe #1489 Do not show create icon when user has no privileges
- bug #4218 Chrome behavior with date fields
- bug #3579 NOW() function incorrectly selected (regression)
- bug #4244 Advisor complaints about MariaDB 10.x is version less than 5.1
- bug #3889 When login fails and error display is active, login data is
displayed (regression)
- bug #4247 open_basedir warnings on export page
- bug #4013 AJAX request waiting until version info is retrieved
- bug #4248 js error when changing number of columns in status monitor