חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (06.03.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.1.9.0

(06.03.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.1.9.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4279 CTRL + up or down moves two fields (part one)
- bug #4294 output as text radio clickable for "OpenDocument Text" export
- bug #4297 DROP DATABASE tick box in export no longer works
- bug #4291 Unable to export comments in OpenDocument text format
- bug #4299 Deletion even when the user says "No" to the confirmation message
- bug #4303 "New" link in navi panel is shown even if no privileges
- bug #4302 Some params are being omitted from microhistory
- bug #4298 Missing validation on Import CSV: "Columns enclosed with" and "Columns escaped with"
- bug #4040 Fatal error while resetting settings
- bug #4305 JS error when editing procedure from nav panel
- bug #4308 Edit routine form submitting when pressing enter
- bug #4307 Nav: "Columns" won't expand with specific schema