חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (20.05.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.2.2.0

(20.05.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.2.2.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4388 Disable database expansion when enabled throws Error 500 when database name is clicked in navigation tree
- bug #4414 table display of performance_schema DB structure
- bug #4411 Protect Binary Columns: many problems
- bug #4395 BLOB link transformation is broken
- bug       Respect ['ShowCreateDb'] in the navi panel
- bug #4392 Cannot see databases in nav panel on databases grouping when disabled database expansion
- bug #4419 No more calendar into search tab
- bug #4398 Monitor should fit into screen width
- bug #4418 When copying databases, primary key attributes get lost
- bug #4421 empty maxInputVars on js/messages.php