חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (20.06.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.2.4.0

(20.06.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.2.4.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4449 Mediawiki export does not produce table header row; also fix related PHP warnings
- bug #4442 New lines are added to query every time
- bug #4445 Fatal error on SQL Export of join query
- bug #4448 Dump binary columns in hexadecimal notation not working
- Regenerate cookie encryption IV for every session
- bug #4405 Cannot import (open_basedir): fix another case
- bug #4457 SQL tab - Insert queries not showing affected row count
- bug       Missing warning about existing account, on multi-server config
- bug #4435 WHERE clause can be undefined
- bug       SQL export views as tables option getting ignored
- bug #4464 [security] XSS injection due to unescaped db/table name in navigation hiding
- bug #4465 [security] XSS injection due to unescaped db/table name in recent/favorite tables