חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (07.07.14) - גרסה חדשה: csf v7.04

(07.07.14) - גרסה חדשה: csf v7.04

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.configserver.com/cp/csf.html

מה חדש:
Added new option LF_DIST_ACTION. If LF_DISTFTP or LF_DISTSMTP is triggered, then if LF_DIST_ACTION is a path to a script, it will run the script and pass arguments to it. See csf.conf for more info
Added limit check on VPS servers when using FASTSTART to ensure there are sufficient numiptents available for all of the iptables rules in that block
Modified SMTPAUTH_RESTRICT to add ::1 as a standalone IP to /etc/exim.smtpauth
Fixed LF_BIND – BIND_LOG was not being added to the log list to watch
On DirectAdmin servers, added new feature LF_DIRECTADMIN. This option scans DIRECTADMIN_LOG for failed logins and blocks accordingly
Fixed typo in csf.conf