חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (19.10.14) - גרסה חדשה: csf v7.55

(19.10.14) - גרסה חדשה: csf v7.55

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.configserver.com/cp/csf.html

מה חדש:
If LF_SELECT is enabled the port(s) listed in PORTS_* can now be specifed as port;protocol,port;protocol, e.g. “53;udp,53;tcp” to allow for protocol specific port blocks. This port format can also now be used in regex.custom.pm  and csf –td/–ta to allow udp port blocks
PORTS_bind now defaults to “53;udp,53;tcp” on new installations
PORTS_directadmin added for DA installs to allow for per port blocks if LF_SELECT is enabled
Ports 993 and 995 now added to TCP_OUT and TCP6_OUT on new installs
LF_IPSET taken out of BETA as it is proving stable
Modified Server Check to skip checking xinetd on Plesk servers
Modified UI_SSL_VERSION for new installations to use the new IO::Socket::SSL default SSL_version setting of SSLv23:!SSLv3:!SSLv2 so that SSLv3 is disabled
If systemd is running the installer disables firewalld using systemctl