חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (05.12.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.0.0

(05.12.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.0.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
+ rfe #1502 Smart sorting for int keys
+ rfe #1521 Confirmation message when dropping user(s)
+ rfe #1518 Confirm dialog on accidentally leaving a page
+ rfe #1445 Easy access to "SHOW CREATE ..."
+ rfe #1448 Allow clicking an approximate row count to get a correct one
+ rfe #1487 "Browse foreign values" should be a modal dialog
+ rfe #1523 Better visual clue for table structure primary key column
+ rfe #982  Support for editing binary fields in hexadecimal
- bug #4416 New lines are removed when grid editing
+ rfe #706  Multi-db privileges adding
+ rfe #1527 Charts for data in <x-axis, series, value> format
+ rfe       Allow saving query charts as images
+ rfe #1145 Preview SQL instead of executing it
+ rfe #759  Use aliases in SQL export for tables and columns
- bug #4450 Query is duplicated on Ctrl+Enter
+ rfe #755  Export with table/column name changes
+ rfe #869  Run SQL query: Allow rollback for InnoDB tables
+ rfe #654  Range Search Capability
+ rfe #1490 Dynamic process list
+ rfe #1522 Drag and Drop SQL import
+ rfe #637  Custom Field Handlers
+ rfe #1488 User privilege tab not shown in all relevant cases
+ rfe #781  Privileges for non superuser
+ rfe #908  Improvements for the table editor (index creation)
+ rfe #1426 Navigation state lost on reload
- bug #4439 Table list in left panel doesn't expand
+ rfe       Improved validation when inserting data
+ rfe #1491 Support InnoDB for database Query by example
+ rfe #345  Normalize a table
+ rfe #1123 Zeroconf PMA tables support
+ rfe #1492 Remove the distinct query window / Add SQL log+history panel
+ rfe #919  Multiple-column foreign key relation
- bug #3165 Redundant foreign keys not supported
- bug       Incorrect link to documentation
+ rfe #857  Regexp replace
- bug       Incorrect path in change password when on reverse proxy or
            non-root directory
+           MariaDB 10+ multi-master replication support
+ rfe #1544 MySQL 5.7.5 compatibility
+ rfe #1529 Avoid session timeout when user is active
- bug #4528 Can't import dump via SQL field
+ rfe #1251 Show "Overhead" with same precision for all tables
+ rfe #1546 Improve the js printf library
+ rfe #1542 Better error reporting in Designer
- bug #4547 Micro history does not work in Users page
- bug #4551 Wrong test in source code
- bug #4537 BLOB inline-view JPG column transformation does not work for anything except simple queries
+ rfe #1535 Keyword-based autocompletion in SQL query editors
- bug #4558 Unable to Add Rows while Creating Table
+ rfe #1547 Wrap No Tables Found message with message box
- bug #4559 Logging in causes 100% CPU usage
- bug #4564 Designer: spaces in table name with edit table link generates bad links
- bug #4582 Debug SQL works only for the first page
- bug #3869 Count(*) on information_scheme.INNODB_BUFFER_PAGE with a huge bufferpool
- bug #4495 Comment lines in multiquery
- bug #4535 Loads of Warnings/Notices in PMA_getServerSlaveStatus on replication slave
- bug #4585 Multi query results not shown
+ rfe #1556 Disabling Show all
- bug #4513 phpmyadmin run very slow (information_schema)
- bug #4243 Super slow page rendering with tens of thousands of DBs
- bug #4391 Upgraded to 4.2.0, insanely slow now
+ rfe #1537 PHP OpenSSL support for cookie encryption/decryption
- bug #4227 Token mismatch when using HTTP AUTH and the SESSION expires