חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (21.12.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.3.0

(21.12.14) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.3.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug       The "Recently used tables" setting should be with Nav panel
- bug #4647 Can't disable Favorites
- bug #4646 Version Check Broken
- bug #4630 AJAX request infinite loop
- bug #4649 Attributes field size smaller than others
- bug #4622 Cannot remove table ordering on a Mac
- bug       Fix initial replication configuration
- bug       Undefined index central_columnswork
- bug #4657 Don't have default blowfish_secret
- bug #4656 Some error popups fade away too quickly
- bug #4648 Consistency in borders
- bug       $cfg['Error_Handler']['display'] no longer necessary
- bug #4659 Leading and trailing whitespace in column name