חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (05.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.5.0

(05.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.5.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug       Auto-configuration: tables were not created automatically
- bug #4677 Advanced feature checker does not check for favorite tables feature
- bug #4678 Some of the data stored in configuration storage are not deleted upon db or table delete
- bug #4679 Setup does not allow providing a name for favorites table
- bug #4680 Number of favorite table are not configurable in setup
- bug #4681 'Central columns table' field in setup does not have a description
- bug #4318 Default connection collation and sorting
- bug #4683 Relational data is not properly updated on table rename
- bug #4655 Undefined index: collation_connection (second patch)
- bug #4682 4.3.3 & 4.3.4 Import sql created by mysqldump fails on foreign keys
- bug #4676 Auto-configuration issues
- bug #4416 New lines are removed when grid editing (part two: TEXT)