חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (25.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.8.0

(25.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.8.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug       Undefined constant PMA_DRIZZLE
- bug #4712 Wrongly positioned date-picker while Grid-Editing
- bug #4714 Forced ORDER BY for own sql statements
- bug #4721 Undefined property: stdClass::$version
- bug #4719 'only_db' not working
- bug #4700 Error text: Internal Server Error
- bug #4722 Incorrect width table summary when favorite tables is disabled
- bug #4716 Collapse all in navigation panel is sometimes broken
- bug #4724 Cannot navigate in filtered table list
- bug #4717 Database navigation menu broken when resolution/screen is changing
- bug #4727 Collation column missing in database list when DisableIS is true
- bug       Undefined index central_columnswork
- bug       Undefined index favorite_tables