חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (20.04.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.3.0

(20.04.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.3.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4851 PHP errors in login dialogue
- bug #4207 json_encode error due to strftime returning non utf8 chars in Windows 8.1 Chinese version
- bug #4845 White screen (Cloudflare)
- bug #4794 Server error viewing table content
- bug       Fix issues related to number of decimal places in time
- bug #4853 Relation view between 1600 and 1780 px
- bug       PHP 7 compatibility in php-gettext
- bug       PHP 7 compatibility in bfShapeFiles
- bug       PHP 7 session_regenerate_id() warning
- bug #4857 Alter table after changing column name error
- bug #4830 Maximum execution time exceeded in Util.class.php