חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (03.05.15) - גרסה חדשה: Directadmin 1.48

(03.05.15) - גרסה חדשה: Directadmin 1.48

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.directadmin.com/versions.php ... n=1.480000

מה חדש:
ssl_redirect_host to allow port [feature] 
Maintain previous named.conf permission and ownership [feature]
Wildcard for domainips with SpamBlocker 4.3.x [feature]
log format combined set to COMBINED_LOG token in (TEMPLATES) [feature]
Login Key logs [feature]
Tickets and Message pages are now far easier to read (SKINS) [feature]
Ability to change random password characters [feature]
Email Disk Usage opion to show true bytes rather than block usage [feature]
User ability to skip paths from their tar.gz backup files [feature]
CMD_API_ADDITIONAL_DOMAINS to include php selector information [feature]
webapps_ssl default to be reflect SSL= value [feature]
Cluster: Remote E-Mail Account sync [feature]
spam_script_chmod_0_post.sh [feature]
BlockCracking 1.2 can automatically block specifc paths that send messages (TEMPLATES) [feature]
Plugins area to use lan_ip option [bugfix]
Security: Various Security improvements [bugfix]
Templates Diff to html encode characters [bugfix]
delete_messages_days was deleting all tickets [bugfix]
File Manager URLs to use location encoding, rather than html [bugfix]
FileManager not correctly showing long paths [bugfix]
DKIM wasn't being added to domain pointers [bugfix]
check_subdomain_owner to allow bypass on User restore creation [bugfix]
plugin .raw downloads uses too much ram on large files [bugfix]
/etc/virtual/domain.com/limit/* to backup/restore [bugfix]
FONT-SIZE: 8.5pt [bugfix]
CentOS 7: /etc/logrotate.d/exim to be set to 644 [bugfix]
CMD_API_DU_BREAKDOWN wasn't implemented [bugfix]
Change handshake_timeout default to 12 seconds [bugfix]
An Admin can set any per-User send limit [bugfix]
MySQL IPv6 access hosts to use condensed format [bugfix]
Delete subdomain webalizer stats with "remove directory contents" [bugfix]
addip script to depracate IPv6 IPs upon adding [bugfix]
Adding domain pointer is missing additional IPs for subdomains [bugfix]
SERVER_IP token wasn't present at dns_*.conf template parse time [bugfix]
Deleting a domain did not clear it from php_safe_mode.cache [bugfix]
Lost Password "from" email should be from creator [bugfix]
BlockCrack notify admin [bugfix]