חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (17.06.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.10.0

(17.06.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.10.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4950 Issues in database selection for replication
- bug #4951 Trying to save chart as image crashes the browser
- bug #4953 cant drag sql.gz file onto import input
- bug #4960 Table creation results in GET request with missing server parameter that invalidates the session
- bug #4961 Javascript error when Designer is opened
- bug #4962 Insert by foreign key scrolls page to top
- bug #4955 Clicking on the navi logo does not always work
- bug       External URL for $cfg['NavigationLogoLink'] causes JavaScript error when clicked