חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (06.07.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.11.0

(06.07.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.11.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug       Missing selected/entered values when editing active options in visual query builder
- bug #4969 Autoload from prefs_storage not behaving properly
- bug #4972 Incorrect length computed for binary data
- bug       Remove character set from create_tables_drizzle.sql
- bug #4973 Users overview needs clarification
- bug #4974 Creating a database from console doesn't update navigation panel
- bug #4844 FAQ 1.17 needs an update