חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (14.09.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.3

(14.09.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.3

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download
http://trac.roundcube.net/wiki/Changelog

מה חדש:

Fix closing of nested menus (#1490443)
Fix so E_DEPRECATED errors from PEAR libs are ignored by error_reporting change (#1490281)
Fix compatibility with PHP 5.3 in rcube_ldap class (#1490424)
Get rid of Mail_mimeDecode package dependency (#1490416)
Fix "Importing..." message does not hide on error (#1490422)
Fix SQL error on logout when using session_storage=php (#1490421)
Update to jQuery 2.1.4 (#1490406)
Fix Compose action in addressbook for results from multiple addressbooks (#1490413)
Fix bug where some messages in multi-folder search couldn't be viewed/printed/downloaded (#1490426)
Fix unintentional messages list page change on page switch in compose addressbook (#1490427)
Fix race-condition in saving user preferences and loading plugin config (#1490431)
Fix so plain text signature field uses monospace font (#1490435)
Fix so links with href == content aren't added to links list on html to text conversion (#1490434)
Fix handling of non-break spaces in html to text conversion (#1490436)
Fix self-reply detection issues (#1490439)
Fix multi-folder search result sorting by arrival date (#1490450)
Fix so *-request@ addresses in Sender: header are also ignored on reply-all (#1490452)
Update to TinyMCE 4.1.10 (#1490405)
Fix draft removal after a message is sent and storing sent message is disabled (#1490467)
Fix so imap folder attribute comparisons are case-insensitive (#1490466)
Fix bug where new messages weren't added to the list in search mode
Fix wrong positioning of message list header on page scroll in Webkit browsers (#1490035)
Fix some javascript errors in rare situations (#1490441)
Fix error when using back button after sending an email (#1490009)
Fix removing signature when switching to identity with an empty sig in HTML mode (#1490470)
Disable links list generation on html-to-text conversion of identities or composed message (#1490437)
Fix "washing" of style elements wrapped into many lines
Fix so input field (e.g. search box) does not loose focus on list load (#1490455)
Fix minor XSS issue in drag-n-drop file uploads (#1490530)