חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (31.03.16) - גרסה חדשה: PHP 5.6.20

(31.03.16) - גרסה חדשה: PHP 5.6.20

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


PHP

להורדה:
לינוקס: http://www.php.net/downloads.php
ווינדוס (Windows binaries): http://windows.php.net/download/

http://php.net/ChangeLog-5.php

מה חדש:

CLI Server:
Fixed bug #69953 (Support MKCALENDAR request method).

Core:
Fixed bug #71596 (Segmentation fault on ZTS with date function (setlocale)).

Curl:
Fixed bug #71694 (Support constant CURLM_ADDED_ALREADY).

Date:
Fixed bug #71635 (DatePeriod::getEndDate segfault).

Fileinfo:
Fixed bug #71527 (Buffer over-write in finfo_open with malformed magic file).

Mbstring:
Fixed bug #71906 (AddressSanitizer: negative-size-param (-1) in mbfl_strcut).

ODBC:
Fixed bug #47803, #69526 (Executing prepared statements is succesfull only for the first two statements).
Fixed bug #71860 (Invalid memory write in phar on filename with #pre# in name).

PDO_DBlib:
Fixed bug #54648 (PDO::MSSQL forces format of datetime fields).

Phar:
Fixed bug #71625 (Crash in php7.dll with bad phar filename).
Fixed bug #71504 (Parsing of tar file with duplicate filenames causes memory leak).

SNMP:
Fixed bug #71704 (php_snmp_error() Format String Vulnerability).

Standard:
Fixed bug #71798 (Integer Overflow in php_raw_url_encode).