חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (21.09.12) - גרסה חדשה: csf v5.61

(21.09.12) - גרסה חדשה: csf v5.61

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.configserver.com/cp/csf.html

מה חדש:

   On Debian systems, check for my.cnf in /etc/mysql/my.cnf in Server Check

    Add missing/changed images in the DA/Webmin installs. For webmin, the
    csf webmin module will need to be reinstalled

    Another fix for LF_NETBLOCK to skip IPv6 addresses

    Fixed csf --tempallow where -d [direction] was performing inout when
    in requested

    Fixed UI option "Edit the Log Scanner file (csf.logfiles)" which was
    incorrectly overwriting csf.dyndns instead of writing to csf.logfiles

    Changed ETH_DEVICE_SKIP device check from a failure to a warning

    Skip checks for register_globals and suhosin if running PHP v5.4.* in
    Server Check report