תיכנות ושפות צד שרת | HTML - תגיות

תגיות

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


מסמך HTML מוגדר על ידי תגיות:

 • תגי HTML הן מילות מפתח אשר מוקפים בסוגריים זוויתיים (לדוגמא - <body>).
 • תגי HTML מחולקות ל3:
  1. תג התחלה.
  2. תוכן התג.
  3. תג סיום.
  דוגמא: <strong>טקסט</strong>
 • ישנם מספר תגיות אשר אין להם תוכן או תג סיום.
 • תג התחלה ותג סיום נקראים גם - תג פתיחה ותג סוגר.
 • רב התגיות יכולות להכיל בתוכן מאפיינים.

תגיות ראשיות:

לכל עמוד HTML ישנם 4 תגיות ראשיות אשר מאפיינות את העמוד.

 • תג DOCTYPE:
  תג זה נקרא גם "הצהרת סוג מסמך" ומופיע תמיד בשורה הראשונה של הדף והוא מציין את סוג וגרסת ה HTML בה כתוב המסמך.
 • תג HTML:
  תג זה עוטף את כל המסמך ומציין לדפדפן שמדובר במסמך HTML.
 • תג HEAD:
  תג זה נקרא גם "כותר המסמך" והוא מכיל מידע שאינו מוצג לגולש. מידע זה כולל תגיות משנה שעוזרות להבין את דף האינטרנט, שפת הדף, קידוד וכו'...
 • תג BODY:
  תג זה נקרא גם "גוף המסמך" והוא מכיל את התוכן אשר יוצג לגולש.

דוגמא למסמך HTML הכולל את כל התגיות:

	<!DOCTYPE html>
	<html>

	<head>
		<title>כותרת הדף</title>
	</head>

	<body>

		<h1>הכותרת בטקסט</h1>
		<p>הפסקה בטקסט</p>

	</body>

	</html>

תגיות ללא סוגר:

תגיות אשר אין להם תג סוגר ייסגרו על ידי תו / בתוך התג פתיחה.

לדוגמא:

	<hr />
	<br />

 

חשוב לזכור:

כל תגית חייבת להיסגר.
כל תגית צריכה להירשם באנגלית ובאותיות קטנות בלבד.