תיכנות ושפות צד שרת | HTML - מאפייני תגיות

מאפייני תגיות

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


מאפייני תגיות נועדו על מנת לספק מידע מפורט על התג עצמו.

  • כל תגיות HTML יכולים להכיל מאפיינים.
  • מאפייני התגיות תמיד ירשמו בתג הפתיחה.
  • מאפייני התגיות ירשמו בצורה הבאה: שם המאפיין = ערך המאפיין.
    לדוגמא: name=value

דוגמא למאפיין תג:

	<a href="http://www.ereznet.co.il">לינק</a>

הסבר לדוגמא:

תג <a> הינו תג המשמש ליצירת לינק לדף אחר.
בתוך תגית הפתיחה נוסף מאפיין בשם href אשר מאפיין (במקרה הזה) את כתובת הקישור, ובערך המאפיין הוספנו את הכתובת: http://www.ereznet.co.il, כעת המילה לינק מפנה לכתובת.

חשוב לזכור: (ערך המאפיין)

  • זכרו תמיד להשתמש במרכאות כפולות " בערך המאפיין. (מרכאות בודדות גם מותרות ').
  • במידה וצריך להשתמש בשניהם זה יבוצע כך: name='My name is "ErezNet"'

 

מאפיינים ראשיים: (לא תומכים בתגיות: base, head, html, meta, param, script, style, title).

מאפייןערךתיאור
classשם של מחלקהשם של מחלקה שתכול על תגית
idשם של idשם יחודי על תגית ושלא ניתן להשתמש בו שוב במסמך
styleהגדרת סגנון עיצובסגנון עיצוב על התג
titleטקסט מתארטקסט המשמש מידע נוסף לתיאור תגית

מאפייני שפות: (לא תומכים בתגיות: base, br, frame, frameset, hr, iframe, param, script).

מאפייןערךתיאור
dirltr
rtl
תיאור כיצד יוצג הטקסט
ltr = left to right - שמאל לימין
rtl = right to left - ימין לשמאל
langקוד שפהקוד המציין את שפת הטקסט
xml:langקוד שפהקוד המציין את שפת הטקסט בXHTML

מאפייני מקלדת:

מאפייןערךתיאור
accesskeycharacterמציין קיצור מקשים
tabindexnumberמציין את הסדר