תיכנות ושפות צד שרת | HTML - אירועי תגיות

אירועי תגיות

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


החל מHTML 4 ניתנה היכולת לאפשר פעולות (אירועים) בדפדפן, כמו פתיחת JavaScript כאשר משתמש לוחץ על תג מסוים.

להלן תכונות אירועים סטנדרטיים אשר ניתן להוסיף לתגיות בHTML / XHTML ולהגדיר פעולות אשר יבצעו:

אירועים על תגיות <body> ו <frameset>:

מאפייןערךתיאור
onloadscriptסקריפט שירוץ כאשר המסמך נטען
onunloadscriptסקריפט שירוץ לפני המסמך נטען

אירועים על תגיות <form> טפסים:

מאפייןערךתיאור
onblurscriptסקריפט שירוץ כאשר התג מאבד פוקוס
onchangescriptסקריפט שירוץ כאשר התג משתנה
onfocusscriptסקריפט שירוץ כאשר התג מקבל פוקוס
onresetscriptסקריפט שירוץ כאשר הטופס מאותחל
onselectscriptסקריפט שירוץ כאשר התג נבחר
onsubmitscriptסקריפט שירוץ כאשר הטופס נשלח

אירועים על תגית <img> תמונה:

מאפייןערךתיאור
onabortscriptסקריפט שירוץ כאשר התמונה נטענה

אירועי מקלדת:
ניתן להריץ אירועי מקלדת על כל התגיות חוץ מהתגיות הבאות:

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, title.

מאפייןערךתיאור
onkeydownscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור נלחץ
onkeypressscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור נלחץ ושוחרר
onkeyupscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור שוחרר

אירועי עכבר:
ניתן להריץ אירועי עכבר על כל התגיות חוץ מהתגיות הבאות:

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, title.

מאפייןערךתיאור
onclickscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור נלחץ ושוחרר
ondblclickscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור נלחץ פעמיים
onmousedownscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור נלחץ
onmousemovescriptסקריפט שירוץ כאשר העכבר זז
onmouseoutscriptסקריפט שירוץ כאשר העכבר זז מחוץ לתג
onmouseoverscriptסקריפט שירוץ כאשר עבר על התג
onmouseupscriptסקריפט שירוץ כאשר כפתור שוחרר