חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (15.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.7.0

(15.01.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.3.7.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:
- bug #4694 js error on marking table as favorite in Safari (in private mode)
- bug #4695 Changing $cfg['DefaultTabTable'] doesn't update link and title
- bug       Undefined index menuswork
- bug       Undefined index navwork
- bug       Undefined index central_columnswork
- bug #4697 Server Status refresh not behaving as expected
- bug       Null argument in array_multisort()
- bug #4699 Navigation panel should not hide icons based on 'TableNavigationLinksMode'
- bug #4703 Unsaved schema page exported as pdf.pdf
- bug #4707 Call to undefined method PMA_Schema_PDF::dieSchema()
- bug #4702 URL is non RFC-2396 compatible in get_scripts.js.php