חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (20.07.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.12.0

(20.07.15) - גרסה חדשה: phpMyAdmin 4.4.12.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php

מה חדש:

- bug       Saved chart image does not have a proper name or an extension
- bug #4976 Timepicker CSS issues in Original theme
- bug #4975 Move/Copy/Rename operations on Table/Db fail on Drizzle server
- bug #4826 Two inline edit windows
- bug #4979 Problem when import *.ods file
- bug       Add missing head tag
- bug #4985 Column headers move when scrolling