תיכנות ושפות צד שרת | HTML - הודעות דפדפן HTTP

הודעות דפדפן HTTP

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


כאשר הדפדפן מבקש שירות משרת אינטרנט, שגיאה עלולה להתרחש.
להלן רשימת הודעות HTTP סטטוס שעשויים להיות מוחזרות על ידי הדפדפן:

הודעות 1xx - מידע:

הודעהתיאור
100 Continueהשרת קבל את כותרת הבקשה header, והלקוח צריך להמשיך לשלוח את המשך body הבקשה
101 Switching Protocolsהמבקש בקש מהשרת להחליף פרוטוקולים
103 CheckpointUsed in the resumable requests proposal to resume aborted PUT or POST requests

הודעות 2xx - הצליח:

הודעהתיאור
200 OKהבקשה הצליחה, זו התגובה הסטנדרטית לבקשות מוצלחות
201 CreatedThe request has been fulfilled, and a new resource is created
202 Acceptedהבקשה התקבלה לעיבוד, אך העיבוד לא הושלם
203 Non-Authoritative Informationהבקשה כבר טופלה בהצלחה, אך הוא מחזיר מידע שעשוי להיות ממקור אחר
204 No Contentהבקשה עובדה בהצלחה, אך איננה מחזירה תוכן
205 Reset Contentהבקשה עובדה בהצלחה, אך איננה מחזירה תוכן ודורשת לאפס את תצוגת המסמך
206 Partial ContentThe server is delivering only part of the resource due to a range header sent by the client

הודעות 3xx - ניתוב מחדש:

הודעהתיאור
300 Multiple Choicesרשימת קישור.המשתמש יכול לבחור קישור ולעבור למיקום זה. חמש כתובות לכל היותר
301 Moved Permanentlyהדף המבוקש עבר לכתובת חדשה
302 Foundהדף המבוקש הועבר באופן זמני לכתובת חדשה
303 See Otherהדף המבוקש נמצא תחת כתובת URL שונה
304 Not ModifiedIndicates the requested page has not been modified since last requested
306 Switch Proxyלא בשימוש - No longer used
307 Temporary Redirectהדף המבוקש הועבר באופן זמני לכתובת חדשה
308 Resume IncompleteUsed in the resumable requests proposal to resume aborted PUT or POST requests

הודעות 4xx - שגיאת לקוח:

הודעהתיאור
400 Bad Requestהבקשה לא יכולה להתממש בשל תחביר שגוי
401 UnauthorizedThe request was a legal request, but the server is refusing to respond to it. For use when authentication is possible but has failed or not yet been provided
402 Payment RequiredReserved for future use
403 ForbiddenThe request was a legal request, but the server is refusing to respond to it
404 Not FoundThe requested page could not be found but may be available again in the future
405 Method Not AllowedA request was made of a page using a request method not supported by that page
406 Not AcceptableThe server can only generate a response that is not accepted by the client
407 Proxy Authentication RequiredThe client must first authenticate itself with the proxy
408 Request TimeoutThe server timed out waiting for the request
409 ConflictThe request could not be completed because of a conflict in the request
410 GoneThe requested page is no longer available
411 Length RequiredThe "Content-Length" is not defined. The server will not accept the request without it
412 Precondition FailedThe precondition given in the request evaluated to false by the server
413 Request Entity Too LargeThe server will not accept the request, because the request entity is too large
414 Request-URI Too LongThe server will not accept the request, because the URL is too long. Occurs when you convert a POST request to a GET request with a long query information
415 Unsupported Media TypeThe server will not accept the request, because the media type is not supported
416 Requested Range Not SatisfiableThe client has asked for a portion of the file, but the server cannot supply that portion
417 Expectation FailedThe server cannot meet the requirements of the Expect request-header field

הודעות 5xx - שגיאת שרת:

הודעהתיאור
500 Internal Server Errorהודעת שגיאה כללית, כאשר אין הודעה ספציפית המתאימה
501 Not ImplementedThe server either does not recognize the request method, or it lacks the ability to fulfill the request
502 Bad GatewayThe server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from the upstream server
503 Service UnavailableThe server is currently unavailable (overloaded or down)
504 Gateway TimeoutThe server was acting as a gateway or proxy and did not receive a timely response from the upstream server
505 HTTP Version Not SupportedThe server does not support the HTTP protocol version used in the request
511 Network Authentication RequiredThe client needs to authenticate to gain network access