היסטוריה וצמיחת משתמשי האינטרנט מ-1995 ועד היום

18/03/2022
היסטוריה וצמיחת משתמשי האינטרנט מ-1995 ועד היום3 דקות זמן קריאה
היסטוריה וצמיחת משתמשי האינטרנט מ-1995 ועד היום

מספר משתמשי האינטרנט ברחבי העולם חווה צמיחה מדהימה בעשורים האחרונים. מ-1995 עד היום, מספר משתמשי האינטרנט ברחבי העולם גדל מ-16 מיליון ליותר מ-5,100 מיליון משתמשי אינטרנט, על פי ה-Internet World Stats.

הטבלה הבאה מראה את ההתפתחות המהירה של משתמשים באינטרנט משנת 1995 עד היום:

תאריךמספר משתמשים% אוּכְלוֹסִיָה בעולם

December, 1995

16 מיליון
0.4 %

December, 1996

36 מיליון
0.9 %

December, 1997

70 מיליון
1.7 %

December, 1998

147 מיליון
3.6 %

December, 1999

248 מיליון
4.1 %

March, 2000

304 מיליון
5.0 %

July, 2000

359 מיליון
5.9 %

December, 2000

361 מיליון
5.8 %

March, 2001

458 מיליון
7.6 %

June, 2001

479 מיליון
7.9 %

August, 2001

513 מיליון
8.6 %

April, 2002

558 מיליון
8.6 %

July, 2002

569 מיליון
9.1 %

September, 2002

587 מיליון
9.4 %

March, 2003

608 מיליון
9.7 %

September, 2003

677 מיליון
10.6 %

October, 2003

682 מיליון
10.7 %

December, 2003

719 מיליון
11.1 %

February, 2004

745 מיליון
11.5 %

May, 2004

757 מיליון
11.7 %

October, 2004

812 מיליון
12.7 %

December, 2004

817 מיליון
12.7 %

March, 2005

888 מיליון
13.9 %

June, 2005

938 מיליון
14.6 %

September, 2005

957 מיליון
14.9 %

November, 2005

972 מיליון
15.2 %

December, 2005

1,018 מיליון
15.7 %

March, 2006

1,023 מיליון
15.7 %

June, 2006

1,043 מיליון
16.0 %

Sept, 2006

1,086 מיליון
16.7 %

Dec, 2006

1,093 מיליון
16.7 %

Mar, 2007

1,129 מיליון
17.2 %

June, 2007

1,173 מיליון
17.8 %

Sept, 2007

1,245 מיליון
18.9 %

Dec, 2007

1,319 מיליון
20.0 %

Mar, 2008

1,407 מיליון
21.1 %

June, 2008

1,463 מיליון
21.9 %

Sept, 2008

1,504 מיליון
22.5 %

Dec, 2008

1,574 מיליון
23.5 %

Mar, 2009

1,596 מיליון
23.8 %

June, 2009

1,669 מיליון
24.7 %

Sept, 2009

1,734 מיליון
25.6 %

Dec, 2009

1,802 מיליון
26.6 %

June, 2010

1,966 מיליון
28.7 %

Sept, 2010

1,971 מיליון
28.8 %

Mar, 2011

2,095 מיליון
30.2 %

Jun, 2011

2,110 מיליון
30.4 %

Sept, 2011

2,180 מיליון
31.5 %

Dec, 2011

2,267 מיליון
32.7 %

Mar, 2012

2,336 מיליון
33.3 %

June, 2012

2,405 מיליון
34.3 %

Sept, 2012

2,439 מיליון
34.8 %

Dec, 2012

2,497 מיליון
35.7 %

Dec, 2013

2,802 מיליון
39.0 %

June, 2014

3,035 מיליון
42.3 %

Dec, 2014

3,079 מיליון
42.4 %

June, 2015

3,270 מיליון
45.0 %

Dec, 2015

3,366 מיליון
46.4 %

Jun. 2016

3,631 מיליון
49.5 %

Dec. 2016

3,696 מיליון
49.5 %

June, 2017

3,885 מיליון
51.7 %

Dec 2017

4,156 מיליון
54.4 %

Jun 2018

4,208 מיליון
55.1 %

Dec 2018

4,313 מיליון
55.6 %

Mar 2019

4,383 מיליון
56.8 %

Jun, 2019

4,536 מיליון
58.8 %

Jun, 2020

4,833 מיליון
62.0 %

Dec, 2020

5,053 מיליון
64.2 %

Mar, 2021

5,168 מיליון
65.6 %