ניטור שרתים 24/7הימנעות מתקלות צפויות טרם גרימת הנזק
דו"חות, גרפים והתראות בזמן אמת

הפתרון האולטימטיבי לניטור עבור מערכות המחשוב והתקשורת בארגון